ประกาศสำหรับนักศึกษา
AC917 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค (ภาคต้น 2561)

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา AC917 หลักการบัญชีเบื้องต้น ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดูคะแนนได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ค่ะ