ประกาศสำหรับนักศึกษา
เรื่อง การสอบ Exit exam ระดับคณะรอบสอง