ประกาศสำหรับนักศึกษา
ประกาศผลสอบ Exit exam ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 (ฉบับแก้ไข)

ประกาศผลสอบ Exit exam ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 (ฉบับแก้ไข)


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ พี่พลอย สำนักคณบดีคณะบัญชี อาคาร 12 ชั้น 1 ภายในเวลาทำการเท่านั้น