ประกาศสำหรับนักศึกษา
ประกาศผลสอบ Exit exam ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม)

ผลสอบ Exit exam ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม)


นักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบ ให้มาติดต่อพี่พลอย ที่สำนักคณบดีคณะบัญชี อาคาร 12 ชั้น 1 ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. เท่านั้น