ประกาศสำหรับนักศึกษา
ประกาศผลสอบ Exit exam ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3
ผลสอบ Exit exam ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ พี่พลอย สำนักคณบดีคณะบัญชี อาคาร 12 ชั้น 1 ภายในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น