ข่าวประชาสัมพันธ์
BDO roadshow
BDO Thailand สมาชิกของ BDO Global กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชี สอบบัญชี ภาษีและที่ปรึกษา ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 64,000 คน และมี office มากกว่า 1,400 แห่งทั่วโลก มา roadshow แนะนำบริษัทให้นักศึกษาหลักสูตร BAcc (บัญชี หลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษากลุ่ม Honors  
 
BDO Thailand, a member of BDO Global which is an international network of auditing, accounting, tax and advisory firms, had a career roadshow for BAcc and Honors students.
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ