ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับผู้แทนจากบริษัทมาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะบัญชี ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทมาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัทและการทำงานในสายงานวิชาชีพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะไปสหกิจศึกษา ที่ห้อง 21304


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ