ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
ม.หอการค้าไทย ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศรีปทุม และสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมกันจัดแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี มีนักศึกษาแข่งขันทั้งหมด 80 ทีมจากทั่วประเทศ ทีมจาก ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ