ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะบัญชีมอบทุนเรียนดีสมควรได้รับการสนับสนุนและทุนสมควรได้รับการสนับสนุน


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 คณะบัญชีได้มอบทุนเรียนดีสมควรได้รับการสนับสนุนและทุนสมควรได้รับการสนับสนุน โดยท่านคณบดีเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาจำนวน 4 ทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ