ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาคณะบัญชี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำดีถวายพ่อ
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 11:00 - 14:00 น. คณะบัญชีได้นำนักศึกษาจำนวน 70 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำดีถวายพ่อ เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการเดินเก็บขยะรอบบริเวณสนามหลวงเพื่อช่วยรักษาความสะอาด และส่งเสริมให้นักศึกษาคณะบัญชีมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ