ข่าวประชาสัมพันธ์
UTCC JOB FAIR 2517
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ็อบพาสปอร์ต จำกัด จัดงานตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 27 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานจะได้รับ ชม. กิจกรรม สำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 3 - 4 ที่สนใจงาน Full Time Part Time และฝึกงาน ภายในงานยังมีการทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมทั้งได้ใบประกาศนียบัตรการวัดผลภาษาอังกฤษจากสถาบัน Berlitz ทดสอบภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันซาวาดะฟรี สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน UTCC JOB FAIR 2517 สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาหอการค้าไทยเราเท่านั้น
เข้าสัมภาษณ์งานกับบริษัท 5 บริษัท ได้รับชม. กิจกรรม 3 ชม.
เข้าสัมภาษณ์งานกับบริษัท 10 บริษัท ได้รับชม. กิจกรรม 6 ชม.

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ