ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาคณะบัญชีชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีของ สสอท.
คณะบัญชีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับคณะจากการได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 10 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ (สสอท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยเอกชน 16 สถาบัน จำนวน 35 ทีม และทั้ง 2 ทีมของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับรางวัล ดังนี้
  • ทีม UTCC1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย 
         น.ส.ชมพิชา ระวีศรี น.ส.มลธิชา วิจิตรนวกุล และ นายวรเทพ มันจันดา 
         โดยได้รบทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร
  • ทีม UTCC2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประกอบด้วย
         น.ส.จิรประภา คณานุรักษ์ น.ส.ธนัญญา คุปตะวณิช และนายกมลเทพ พิทยาโรจนกุล
         โดยได้รับทุนการศึกษา 9,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร

 
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ