ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอม ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอมตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @utcc
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ