ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศทุนการศึกษาคณะบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ดังนี้

   1. ทุนเรียนดีสมควรได้รับการสนับสนุน  จำนวน 2 ทุน

   2. ทุนสมควรได้รับการสนับสนุน  จำนวน 2 ทุน


นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ค่ะ ประกาศคำสั่งที่ บช.1/2561 เรื่อง ทุนการศึกษา คณะบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560

 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ