ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2561 รอบ 4 (Special Track)

 
กำหนดวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และทำสัญญารับทุนการศึกษา
นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 (ตึกใบเรือ) ชั้น 3


รายละเอียดเพิ่มเติม >>..CLICK..<<
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ