ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์คณะบัญชี บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ"นักบัญชียุค 4.0" ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
อาจารย์ ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก หัวข้อ "นักบัญชียุค 4.0" เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เพื่อเสริมศักยภาพความรู้ทางด้านบัญชี และช่วยส่งเสริมทักษะชีวิตแก่นักศึกษา โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 55 คน

 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ