ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี (UTCC Accounting Competition 2018)

ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี
(UTCC Accounting Competition 2018)


ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7)


ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
พร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561


ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่
  >> CLICK <<
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ