การแข่งขัน Accounting Competition 2018

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดการแข่งขัน Accounting Competition 2018 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 10,000 บาท

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ นายภานุพงศ์ กลมดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววรินธร ลิมปนากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายประรินทร์ รุ่งโรจน์ขันติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนด้วยค่ะ